नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! गणतन्त्र दिवस समारोह जिल्ला समिति बांकेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!! माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री द्वारा जि.स.स अनुगमन तथा निर्देशन !! लक्षित वर्ग सम्बन्धी प्रस्तावनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ! बाँकेका गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाँकेको जरुरी सूचना !!!! जिविस बाँके अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विवरण आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन गाविस सचिव र सामाजिक परिचालकको सम्पर्क विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके र गै.स.स. बीचको प्रारम्भिक सहमति पत्र फारम(MOU Form) बाँके जिल्लाको online विवरणहरु आ.व. २०७३-७४ का लागी योजना छनोटका आधार तथा मार्गदर्शन बाँके जिल्लाको स्रोत नक्सा

सूचना तथा समाचार


बैंक खाता नम्बरको जानकारीको सूचना !!!

बैंक खाता नम्बरको जानकारीको सूचना….  नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आव्हान, बाँके  रकम निकाशा सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा !!

रकम निकाशा सम्बन्धि जानकारी सम्बन्धमा- गाउँपालिका सबै, बाँके !उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायि, संघसंस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

उपभोक्ता समिति, निर्माण व्यवसायि, संघसंस्थाहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना :गणतन्त्र दिवस समारोह जिल्ला समिति बांकेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

गणतन्त्र दिवस समारोह जिल्ला समिति बांकेको अत्यन्त जरुरी सूचना….. !!माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री द्वारा जि.स.स अनुगमन तथा निर्देशन !!

माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री द्वारा जि.स.स अनुगमन तथा निर्देशन !!
अप्राविधिक खरिदार पदको निशुल्क तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना !!!

अप्राविधिक खरिदार पदको निशुल्क तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना  लक्षित वर्ग सम्बन्धी प्रस्तावनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !

लक्षित वर्ग सम्बन्धी प्रस्तावनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना !!!
जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाँकेको जरुरी सूचना !!!!

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाँकेको जरुरी सूचना !!!!जिल्ला विकास समिति तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण, बाँके

जिल्ला विकास समिति तर्फका कर्मचारीहरुको विवरण !!आ.व २०७४-७५ को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट जिविसमा पेश गर्ने वारेको गैससहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !!

आ.व २०७४-७५ को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट जिविसमा पेश गर्ने वारेको गैससहरुलाई सुचनाबिषयगत समितिको बैठक स्थगित भएको बारे सूचना !!

बिषयगत समितिको बैठक स्थगित भएको बारे सूचना !!आ.व.२०७४-७५ को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट जिविसमा पेश गर्ने वारेको गैससहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !!

आ.व.२०७४-७५ को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट जिविसमा पेश गर्ने वारेको  गैससहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !!ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन बारे जिविस बाँकेको सूचना !!!

ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी संचालन बारे जिविस बाँकेको सूचना !!!प्रस्तावना माग गरिएको बारे सूचना !!!

लक्षित वर्गका  लागी प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना माग गरिएको बारे सूचना !!!Skip to toolbar