गणतन्त्र दिवस समारोह जिल्ला समिति बांकेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!! माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री द्वारा जि.स.स अनुगमन तथा निर्देशन !! लक्षित वर्ग सम्बन्धी प्रस्तावनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ! बाँकेका गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाँकेको जरुरी सूचना !!!! जिविस बाँके अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विवरण आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन गाविस सचिव र सामाजिक परिचालकको सम्पर्क विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके र गै.स.स. बीचको प्रारम्भिक सहमति पत्र फारम(MOU Form) बाँके जिल्लाको online विवरणहरु आ.व. २०७३-७४ का लागी योजना छनोटका आधार तथा मार्गदर्शन बाँके जिल्लाको स्रोत नक्सा

सूचना तथा समाचार


आसय पत्र सम्बन्धमा

आसय पत्र सम्बन्धमा  !!!!न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन (MCPM) को सम्पूर्ण सारंश— २०७३

न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन(MCPM)को सम्पूर्ण सारंश- डाउनलोड गर्नुहोस !!! सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत इन्जिनियर राख्ने सम्वन्धी दोस्रो पटकको सूचना !!!!

सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत इन्जिनियर राख्ने सम्वन्धी दोस्रो पटकको सूचना !!!!आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन

आ.व. २०७४/७५  को बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन- डाउनलोड गर्नुहोस !!!सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सुचना

सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लिखित परिक्षा सम्बन्धी सुचना !!!आ.व २०७३-७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको गाविस अनुसार नामावली

आ.व २०७३-७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको नामावली- डाउनलोड गर्नुहोस |सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत करार सेवामा कर्मचारी राख्ने सम्वन्धी सूचना !!!!

सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम करार सेवामा राख्ने सम्वन्धी सूचना- डाउनलोड गर्नुहोस |लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम – सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम

लिखित परिक्षाको पाठ्यक्रम सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम- डाउनलोड गर्नुहोस  |इन्जिनियर , सब-इन्जिनियर र कार्यालय तथा लेखा सहायक को क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference)

इन्जिनियर , सब-इन्जिनियर र कार्यालय तथा लेखा सहायक को क्षेत्रगत शर्त(Terms of Reference)- डाउनलोड गर्नुहोस |नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरि विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गरि विक्री वितरण तथा आन्तरिक निकासी गर्ने कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धी सूचना- ठेक्काको नाम:ढुंगा, गिट्टी, मोरंग, वालुवा...
थप पढ्नुहोस ...आ.व. २०७३/७४ को लागी ठेक्का तथा उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने योजनाहरु

आ.व. २०७३/७४ को लागी जि.वि.स. बाँके बाट ठेक्का तथा उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन हुने योजनाहरु- डाउनलोड गर्नुहोस |गैरसरकारी संस्थाहरुको वाषिर्क समिक्षा समन्धी जरुरी सुचना

गैरसरकारी संस्थाहरुको वाषिर्क समिक्षा समन्धी जरुरी सुचनाकार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको लिखित परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सुचना

कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) पदको लिखित परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सुचनागाविस सचिव र सामाजिक परिचालकको सम्पर्क विवरण

गाविस सचिव र सामाजिक परिचालकको सम्पर्क विवरण- डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |रेडियो कार्यक्रम प्रसारण प्रस्तावना दोस्रो पटक माग गरिएको सूचना

रेडियो कार्यक्रम प्रसारण प्रस्तावना दोस्रो पटक माग गरिएको सूचना – हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस |स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम (LGCDP-II) अन्तर्गत कार्यक्रम अधिकृत को लागी लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम

स्थानीय शासन तथा सामुदायीक विकास कार्यक्रम (LGCDP-II) अन्तर्गत पदपूर्ति  गरिने कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP Focal Person) को लागी लिईने  लिखित परीक्षाको...
थप पढ्नुहोस ...बोलपत्र/दरभावपत्र अव्हानको सूचना

जिविस बाँके अन्तर्गत संचालन हुने निर्माण कार्य ठेक्काको माध्यम वाट गराउनुपर्ने भएकोले इच्छुक निर्माण ब्यवसायीहरु बाट बोलपत्र/दरभावपत्र अव्हानको सूचना –...
थप पढ्नुहोस ...Skip to toolbar