गणतन्त्र दिवस समारोह जिल्ला समिति बांकेको अत्यन्त जरुरी सूचना !!! माननीय उप-प्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री द्वारा जि.स.स अनुगमन तथा निर्देशन !! लक्षित वर्ग सम्बन्धी प्रस्तावनाको सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सूचना ! बाँकेका गाउँपालिका र नगरपालिका कायमगर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण | जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, बाँकेको जरुरी सूचना !!!! जिविस बाँके अन्तर्गत कार्यरत निजामती कर्मचारीहरुको विवरण आ.व. २०७४/७५ को बजेट सिमा तथा मार्गदर्शन गाविस सचिव र सामाजिक परिचालकको सम्पर्क विवरण जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके र गै.स.स. बीचको प्रारम्भिक सहमति पत्र फारम(MOU Form) बाँके जिल्लाको online विवरणहरु आ.व. २०७३-७४ का लागी योजना छनोटका आधार तथा मार्गदर्शन बाँके जिल्लाको स्रोत नक्सा

सूचना तथा समाचार


आ.व. २०७३/७४को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट जिविसमा पेश गर्ने वारेको गैससहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना

आ.व. २०७३/७४को प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेट जिविसमा पेश गर्ने वारेको गैससहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना डाउनलोड गर्नुहोस ।जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बाँके र गै.स.स. बीचको प्रारम्भिक सहमति पत्र फारम(MOU Form)

जिविस बाँके र गै.स.स. बीचको प्रारम्भिक सहमति पत्र फारम (MoU Form) हेर्न क्लिक गर्नुहोस |बाँके जिल्लाको online विवरणहरु |

बाँके जिल्लाको online नक्सामा राखिएका विवरण हरु हेर्न क्लिक गर्नुहोस |पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीमा उपस्थिति बारे आमन्त्रण पत्र

पुर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीमा उपस्थिति बारे सूचनाघटना दर्ताको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१

घटना दर्ताको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१- डाउनलोड गर्नुहोस
आ.व २०७१-७२ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको गाविस अनुसार नामावली

आ.व २०७१-७२ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको गाविस अनुसार नामावली- डाउनलोड गर्नुहोस !!!आ.व २०७०-७१ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको गाविस अनुसार नामावली

आ.व २०७०-७१ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिहरुको गाविस अनुसार नामावली- डाउनलोड गर्नुहोस !!! न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन(MCPM)को सम्पूर्ण सारंश

न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनको सम्पूर्ण सारंश- डाउनलोड गर्नुहोस !!! आ.व. २०७०-७१ को जिल्ला स्तरिय बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको सारांश

आ.व. २०७०-७१ को जिल्ला स्तरिय बार्षिक समिक्षा गोष्ठीको सारांश- डाउनलोड गर्नुहोस !!! 
जिल्ला दररेट २०७२-७३

district rate 072-73 Banke- डाउनलोड गर्नुहोस !!!Skip to toolbar